Bilgi Merkezi

Kitle: Benzer özelliğe sahip birimlerin oluşturduğu topluluk ve yığınlara kitle denir. Canlı varlıklar gibi cansız varlıkların oluşturduğu yığınlar vardır.

Tesadüfi örnekleme: Bu tür örnekleme, araştırmacının saptanan örneklem büyüklüğüne göre herhangi bir şekilde evrenin bir parçasını seçmesidir. 

Basit tesadüfi örnekleme: Basit tesadüfi örneklemede evreni oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır 

Kota örnekleme: Kota örneklemede sınırlı bir evren, araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacının öngördüğü belirli değişkenlere göre sınıflandırılır.

 

 

Aşağıdaki hesaplayıcıyı kullanarak çalışmalarınızda ihtiyacınız olan örneklem büyüklüğünü ve hata payını hesaplayabilirsiniz.

Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

Güven Düzeyi: 95% 99%
Güven Aralığı:
Ana Kitle:
   
                    
   
Gerekli Örneklem Büyüküğü:

 

 

 

Hata Payı Hesaplama

Güven Düzeyi: 95% 99%
Örneklem Büyüklüğü:
Ana Kitle:
Yüzdesi:
   
                   
   
Hata Payı:

 

Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin

Facebook Twitter İnstagram Linkedin